Skip to content

Заходи з енергозбереження

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  веде системну та багаторівневу роботу з енергозбереження.

Для підтримання обладнання в технічно справному стані, що запобігає втратам, зниженню ККД обладнання, аварійним зупинкам та перевитраті палива на пуск іншого обладнання, плануються та виконуються планово-попереджувальні ремонти, випробування та налагодження режимів роботи обладнання, реконструкція та оптимізація обладнання та схем, введення в роботу нового енергоефективного обладнання.

В 2021 році заплановано виконання наступних робіт з енергозбереження:

  • відремонтувати 1268 м.п. теплової ізоляції теплових мереж;
  • провести комплекс режимно-налагоджувльних, еколого-теплотехнічних робіт з випробувань парових котлоагрегатів, що дозволить обрати оптимальні режими роботи устаткування.

На поточний час виконано:

  • відремонтовано 161 м.п. теплової ізоляції теплових мереж;
  • випробування парового котлоагрегату ТГМ 84А ст.№3 з низькою паропродуктивністю при номінальних параметрах пара за котлом при спалюванні природного газу та змішаному паливі, що дозволило визначити режим та збалансувати витрати палива на низьких парових навантаженнях.