Skip to content

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» у якості палива для котлоагрегатів може використовувати природній газ та топковий мазут.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за вересень 2021 року на ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"


з/п
Тип палива Частка джерела енергії, %
вересень
1 Ядерне паливо -
2 Вугілля -
3 Природний газ 0
4 Мазут 100
5 Газ промисловий (вказати) -
6 Біомаса -
7 Біогаз -
8 Енергія сонячного випромінювання -
9 Енергія вітру -
10 Геотермальна енергія -
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: -
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями -
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями -
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями -
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт -
16 Інші види палива/енергії (вказати) -
2 квартал 2021 р.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2 квартал 2021 року на ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"


з/п
Тип палива Частка джерела енергії, %
квітень травень червень всього за 2 квартал
1 Ядерне паливо - - - -
2 Вугілля - - - -
3 Природний газ 100 100 62,21 87,4
4 Мазут 0 0 37,79 12,6
5 Газ промисловий (вказати) - - - -
6 Біомаса - - - -
7 Біогаз - - - -
8 Енергія сонячного випромінювання - - - -
9 Енергія вітру - - - -
10 Геотермальна енергія - - - -
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: - - - -
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями - - - -
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями - - - -
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями - - - -
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт - - - -
16 Інші види палива/енергії (вказати) - - - -

1 квартал 2021 р.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 1 квартал 2021 року на ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"


з/п
Тип палива Частка джерела енергії, %
січень лютий березень всього за 1 квартал
1 Ядерне паливо - - - -
2 Вугілля - - - -
3 Природний газ 78,3 50,67 100 76,32
4 Мазут 21,7 49,33 0 23,68
5 Газ промисловий (вказати) - - - -
6 Біомаса - - - -
7 Біогаз - - - -
8 Енергія сонячного випромінювання - - - -
9 Енергія вітру - - - -
10 Геотермальна енергія - - - -
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: - - - -
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями - - - -
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями - - - -
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями - - - -
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт - - - -
16 Інші види палива/енергії (вказати) - - - -


Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії по ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за вересень 2021 р.

Обсяг відпуску електричної енергії за вересень 2021 року - 13,208533 млн. кВт год

N
з/п
Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт·год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди 21,153 1,6015
1.2 Аміак 0,000 0,0000
1.3 Ангідрид сірчистий 186,262 14,1016
1.4 Ацетон 0,000 0,0000
1.5 Бенз(о)пірен - -
1.6 Бутилацетат - -
1.7 Ванадію п'ятиокис 1,108 0,0839
1.8 Водень хлористий 0,000 0,0000
1.9 Вуглецю окис 6,030 0,4565
1.10 Вуглецю двоокис 29655,974 2245,2133
1.11 Вуглеводні 0,092 0,0070
1.12 Газоподібні фтористі сполуки 0,000 0,0000
1.13 Тверді речовини 2,228 0,1687
1.14 Кадмію сполуки - -
1.15 Марганець та його сполуки 0,000 0,0000
1.16 Нікель та його сполуки 0,000 0,0000
1.17 Озон 0,000 0,0000
1.18 Ртуть та її сполуки - -
1.19 Свинець та його сполуки 0,000 -
1.20 Сірководень 0,001 0,0001
1.21 Сірковуглець - -
1.22 Спирт н-бутиловий 0,000 0,0000
1.23 Стирол - -
1.24 Фенол - -
1.25 Формальдегід - -
1.26 Хром та його сполуки 0,000 0,0000
1.27 Радіоактивні відходи - -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний 0,018 0,0014
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 0,155 0,0117
2.3 Завислі речовини 0,688 0,0521
2.4 Нафтопродукти 0,009 0,0007
2.5 Нітрати 0,127 0,0096
2.6 Нітрити 0,029 0,0022
2.7 Сульфати 8,280 0,6269
2.8 Фосфати 0,085 0,0064
2.9 Хлориди 7,507 0,5683
2.10 Радіоактивні відходи - -
2 квартал 2021 р.

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії по ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за 2 квартал 2021 р.

Обсяг відпуску електричної енергії за 2 квартал 2021 року - 59,166 млн. кВт год

N
з/п
Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт·год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди 112,713 1,9050
1.2 Аміак 0,000 0,0000
1.3 Ангідрид сірчистий 110,841 1,8734
1.4 Ацетон 0,000 0,0000
1.5 Бенз(о)пірен - -
1.6 Бутилацетат - -
1.7 Ванадію п'ятиокис 1,033 0,0175
1.8 Водень хлористий 0,000 0,0000
1.9 Вуглецю окис 25,016 0,4228
1.10 Вуглецю двоокис 93166,192 1574,6576
1.11 Вуглеводні 0,372 0,0063
1.12 Газоподібні фтористі сполуки 0,002 0,0000
1.13 Тверді речовини 4,900 0,0828
1.14 Кадмію сполуки - -
1.15 Марганець та його сполуки 0,000 0,0000
1.16 Нікель та його сполуки 0,000 0,0000
1.17 Озон 0,000 0,0000
1.18 Ртуть та її сполуки - -
1.19 Свинець та його сполуки - -
1.20 Сірководень 0,007 0,0001
1.21 Сірковуглець - -
1.22 Спирт н-бутиловий 0,000 0,0000
1.23 Стирол - -
1.24 Фенол - -
1.25 Формальдегід - -
1.26 Хром та його сполуки 0,000 0,0000
1.27 Радіоактивні відходи - -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний 0,062 0,0010
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 0,554 0,0094
2.3 Завислі речовини 1,397 0,0236
2.4 Нафтопродукти 0,014 0,0002
2.5 Нітрати 0,254 0,0043
2.6 Нітрити 0,088 0,0015
2.7 Сульфати 30,863 0,5216
2.8 Фосфати 0,131 0,0022
2.9 Хлориди 14,226 0,2404
2.10 Радіоактивні відходи - -

1 квартал 2021 р.

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії по ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за 1 квартал 2021 р.

Обсяг відпуску електричної енергії за 1 квартал 2021 року - 190,432 млн. кВт год

N
з/п
Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт·год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди 268,432 1,4096
1.2 Аміак 0,000 0,0000
1.3 Ангідрид сірчистий 421,052 2,2110
1.4 Ацетон 0,000 0,0000
1.5 Бенз(о)пірен - -
1.6 Бутилацетат - -
1.7 Ванадію п'ятиокис 3,471 0,0182
1.8 Водень хлористий 0,000 0,0000
1.9 Вуглецю окис 62,494 0,3282
1.10 Вуглецю двоокис 240037,108 1260,4873
1.11 Вуглеводні 1,094 0,0057
1.12 Газоподібні фтористі сполуки 0,001 0,0000
1.13 Тверді речовини 10,561 0,0555
1.14 Кадмію сполуки - -
1.15 Марганець та його сполуки 0,000 0,0000
1.16 Нікель та його сполуки 0,000 0,0000
1.17 Озон 0,000 0,0000
1.18 Ртуть та її сполуки - -
1.19 Свинець та його сполуки - -
1.20 Сірководень 0,022 0,0001
1.21 Сірковуглець - -
1.22 Спирт н-бутиловий 0,000 0,0000
1.23 Стирол - -
1.24 Фенол - -
1.25 Формальдегід - -
1.26 Хром та його сполуки 0,000 0,0000
1.27 Радіоактивні відходи - -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний 0,144 0,0008
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 1,302 0,0068
2.3 Завислі речовини 3,365 0,0177
2.4 Нафтопродукти 0,033 0,0002
2.5 Нітрати 0,641 0,0034
2.6 Нітрити 0,231 0,0012
2.7 Сульфати 71,975 0,3780
2.8 Фосфати 0,324 0,0017
2.9 Хлориди 34,152 0,1793
2.10 Радіоактивні відходи - -