Skip to content

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» у якості палива для котлоагрегатів може використовувати природній газ та топковий мазут.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за січень 2021 року на ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"


з/п
Тип палива Частка джерела енергії, %
січень
1 Ядерне паливо -
2 Вугілля -
3 Природний газ 78,3
4 Мазут 21,7
5 Газ промисловий (вказати) -
6 Біомаса -
7 Біогаз -
8 Енергія сонячного випромінювання -
9 Енергія вітру -
10 Геотермальна енергія -
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: -
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями -
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями -
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями -
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт -
16 Інші види палива/енергії (вказати) -