Skip to content

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» у якості палива для котлоагрегатів може використовувати природній газ та топковий мазут.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2020 рік на ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"

4 квартал 2020 р.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 4 квартал 2020 року на ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"


з/п
Тип палива Частка джерела енергії, %
жовтень листопад грудень всього за 4 квартал
1 Ядерне паливо - - - -
2 Вугілля - - - -
3 Природний газ 100 100 100 100
4 Мазут 0 0 0 0
5 Газ промисловий (вказати) - - - -
6 Біомаса - - - -
7 Біогаз - - - -
8 Енергія сонячного випромінювання - - - -
9 Енергія вітру - - - -
10 Геотермальна енергія - - - -
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: - - - -
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями - - - -
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями - - - -
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями - - - -
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт - - - -
16 Інші види палива/енергії (вказати) - - - -

3 квартал 2020 р.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 3 квартал 2020 року на ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ"


з/п
Тип палива Частка джерела енергії, %
липень серпень вересень всього за 3 квартал
1 Ядерне паливо - - - -
2 Вугілля - - - -
3 Природний газ 100 100 100 100
4 Мазут 0 0 0 0
5 Газ промисловий (вказати) - - - -
6 Біомаса - - - -
7 Біогаз - - - -
8 Енергія сонячного випромінювання - - - -
9 Енергія вітру - - - -
10 Геотермальна енергія - - - -
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: - - - -
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями - - - -
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями - - - -
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями - - - -
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт - - - -
16 Інші види палива/енергії (вказати) - - - -

2 квартал 2020 р.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 2 квартал 2020 р.


з/п
Тип палива Частка джерела енергії, %
квітень травень червень 2 квартал
1 Ядерне паливо - - - -
2 Вугілля - - - -
3 Природний газ 75,85 31,88 100 69,24
4 Мазут 24,15 68,12 0 30,76
5 Газ промисловий (вказати) - - - -
6 Біомаса - - - -
7 Біогаз - - - -
8 Енергія сонячного випромінювання - - - -
9 Енергія вітру - - - -
10 Геотермальна енергія - - - -
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія - - - -
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями - - - -
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями - - - -
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями - - - -
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт - - - -
16 Інші види палива/енергії (вказати) - - - -

1 квартал 2020 р.

Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за 1 квартал 2020 р.


з/п
Тип палива Частка джерела енергії, %
січень лютий березень 1 квартал
1 Ядерне паливо - - - -
2 Вугілля - - - -
3 Природний газ 38,67 99,93 100 78,43
4 Мазут 61,33 0,07 0 21,57
5 Газ промисловий (вказати) - - - -
6 Біомаса - - - -
7 Біогаз - - - -
8 Енергія сонячного випромінювання - - - -
9 Енергія вітру - - - -
10 Геотермальна енергія - - - -
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія - - - -
12 у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями - - - -
13 у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями - - - -
14 у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями - - - -
15 у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт - - - -
16 Інші види палива/енергії (вказати) - - - -


Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії по ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за 2020 р.

Обсяг відпуску електричної енергії за 2020 рік - 546,916 млн. кВт год

N
з/п
Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт·год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди 828,354 1,5146
1.2 Аміак 0,000 0,0000
1.3 Ангідрид сірчистий 625,340 1,1434
1.4 Ацетон 0,000 0,0000
1.5 Бенз(о)пірен - -
1.6 Бутилацетат - -
1.7 Ванадію п'ятиокис 5,024 0,0092
1.8 Водень хлористий 0,000 0,0000
1.9 Вуглецю окис 179,040 0,3274
1.10 Вуглецю двоокис 649367,459 1187,3258
1.11 Вуглеводні 3,181 0,0058
1.12 Газоподібні фтористі сполуки 0,007 0,0000
1.13 Тверді речовини 20,631 0,0377
1.14 Кадмію сполуки - -
1.15 Марганець та його сполуки 0,001 0,0000
1.16 Нікель та його сполуки 0,000 0,0000
1.17 Озон 0,000 0,0000
1.18 Ртуть та її сполуки - -
1.19 Свинець та його сполуки - -
1.20 Сірководень 0,061 0,0001
1.21 Сірковуглець - -
1.22 Спирт н-бутиловий 0,000 0,0000
1.23 Стирол - -
1.24 Фенол - -
1.25 Формальдегід - -
1.26 Хром та його сполуки 0,000 0,0000
1.27 Радіоактивні відходи - -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний 0,304 0,0006
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 4,511 0,0082
2.3 Завислі речовини 2,917 0,0053
2.4 Нафтопродукти 0,09 0,0002
2.5 Нітрати 1,632 0,0030
2.6 Нітрити 0,865 0,0016
2.7 Сульфати 202,747 0,3707
2.8 Фосфати 0,903 0,0017
2.9 Хлориди 90,119 0,1648
2.10 Радіоактивні відходи - -
4 квартал 2020 р.

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії по ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за 4 квартал 2020 р.

Обсяг відпуску електричної енергії за 4 квартал 2020 року - 162,913 млн. кВт год

N
з/п
Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт·год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди 234,291 1,4381
1.2 Аміак 0,000 0,0000
1.3 Ангідрид сірчистий 0,005 0,0000
1.4 Ацетон 0,000 0,0000
1.5 Бенз(о)пірен - -
1.6 Бутилацетат - -
1.7 Ванадію п'ятиокис 0,000 0,0000
1.8 Водень хлористий 0,000 0,0000
1.9 Вуглецю окис 54,346 0,3336
1.10 Вуглецю двоокис 191090,240 1172,9588
1.11 Вуглеводні 0,573 0,0035
1.12 Газоподібні фтористі сполуки 0,001 0,0000
1.13 Тверді речовини 1,992 0,0122
1.14 Кадмію сполуки - -
1.15 Марганець та його сполуки 0,001 0,0000
1.16 Нікель та його сполуки 0,000 0,0000
1.17 Озон 0,000 0,0000
1.18 Ртуть та її сполуки - -
1.19 Свинець та його сполуки - -
1.20 Сірководень 0,011 0,0001
1.21 Сірковуглець - -
1.22 Спирт н-бутиловий 0,000 0,0000
1.23 Стирол - -
1.24 Фенол - -
1.25 Формальдегід - -
1.26 Хром та його сполуки 0,000 0,0000
1.27 Радіоактивні відходи - -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний 0,106 0,0007
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 1,147 0,0070
2.3 Завислі речовини 2,917 0,0179
2.4 Нафтопродукти 0,029 0,0002
2.5 Нітрати 0,504 0,0031
2.6 Нітрити 0,266 0,0016
2.7 Сульфати 61,457 0,3772
2.8 Фосфати 0,281 0,0017
2.9 Хлориди 28,181 0,1730
2.10 Радіоактивні відходи - -

3 квартал 2020 р.

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії по ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за 3 квартал 2020 р.

Обсяг відпуску електричної енергії за 3 квартал 2020 року - 79,832 млн. кВт год

N
з/п
Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт·год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди 178,957 2,2417
1.2 Аміак 0,000 0,0000
1.3 Ангідрид сірчистий 0,005 0,0001
1.4 Ацетон 0,000 0,0000
1.5 Бенз(о)пірен - -
1.6 Бутилацетат - -
1.7 Ванадію п'ятиокис 0,000 0,0000
1.8 Водень хлористий 0,000 0,0000
1.9 Вуглецю окис 29,470 0,3692
1.10 Вуглецю двоокис 103871,905 1301,1312
1.11 Вуглеводні 0,173 0,0022
1.12 Газоподібні фтористі сполуки 0,002 0,0000
1.13 Тверді речовини 1,747 0,0219
1.14 Кадмію сполуки - -
1.15 Марганець та його сполуки 0,000 0,0000
1.16 Нікель та його сполуки 0,000 0,0000
1.17 Озон 0,000 0,0000
1.18 Ртуть та її сполуки - -
1.19 Свинець та його сполуки - -
1.20 Сірководень 0,002 0,0000
1.21 Сірковуглець - -
1.22 Спирт н-бутиловий 0,000 0,0000
1.23 Стирол - -
1.24 Фенол - -
1.25 Формальдегід - -
1.26 Хром та його сполуки 0,000 0,0000
1.27 Радіоактивні відходи - -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний 0,046 0,0006
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 0,809 0,0101
2.3 Завислі речовини 1,749 0,0219
2.4 Нафтопродукти 0,014 0,0002
2.5 Нітрати 0,291 0,0036
2.6 Нітрити 0,142 0,0018
2.7 Сульфати 32,506 0,4072
2.8 Фосфати 0,145 0,0018
2.9 Хлориди 14,369 0,1800
2.10 Радіоактивні відходи - -

2 квартал 2020 р.

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії по ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за 2 квартал 2020 р.

Обсяг відпуску електричної енергії за 2 квартал 2020 року - 92,647 млн. кВт год

N
з/п
Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт·год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди 168,005 1,8134
1.2 Аміак 0,000 0,0000
1.3 Ангідрид сірчистий 231,073 2,4941
1.4 Ацетон 0,000 0,0000
1.5 Бенз(о)пірен - -
1.6 Бутилацетат - -
1.7 Ванадію п'ятиокис 1,852 0,0200
1.8 Водень хлористий 0,000 0,0000
1.9 Вуглецю окис 32,658 0,3525
1.10 Вуглецю двоокис 126600,684 1366,4844
1.11 Вуглеводні 2,177 0,0235
1.12 Газоподібні фтористі сполуки 0,002 0,0000
1.13 Тверді речовини 7,061 0,0762
1.14 Кадмію сполуки - -
1.15 Марганець та його сполуки 0,000 0,0000
1.16 Нікель та його сполуки 0,000 0,0000
1.17 Озон 0,000 0,0000
1.18 Ртуть та її сполуки - -
1.19 Свинець та його сполуки - -
1.20 Сірководень 0,044 0,0005
1.21 Сірковуглець - -
1.22 Спирт н-бутиловий 0,000 0,0000
1.23 Стирол - -
1.24 Фенол - -
1.25 Формальдегід - -
1.26 Хром та його сполуки 0,000 0,0000
1.27 Радіоактивні відходи - -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний 0,05 0,0005
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 0,893 0,0096
2.3 Завислі речовини 1,876 0,0202
2.4 Нафтопродукти 0,016 0,0002
2.5 Нітрати 0,224 0,0024
2.6 Нітрити 0,152 0,0016
2.7 Сульфати 36,874 0,3980
2.8 Фосфати 0,167 0,0018
2.9 Хлориди 16,299 0,1759
2.10 Радіоактивні відходи - -

1 квартал 2020 р.

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії по ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" за 1 квартал 2020 р.

Обсяг відпуску електричної енергії за 1 квартал 2020 року - 211,524 млн. кВт год

N
з/п
Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт·год
1. Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди 245,832 1,1622
1.2 Аміак 0,000 0,0000
1.3 Ангідрид сірчистий 394,257 1,8639
1.4 Ацетон 0,000 0,0000
1.5 Бенз(о)пірен - -
1.6 Бутилацетат - -
1.7 Ванадію п'ятиокис 3,172 0,0150
1.8 Водень хлористий 0,000 0,0000
1.9 Вуглецю окис 62,566 0,2958
1.10 Вуглецю двоокис 192016,852 907,7781
1.11 Вуглеводні 0,258 0,0012
1.12 Газоподібні фтористі сполуки 0,002 0,0000
1.13 Тверді речовини 9,831 0,0465
1.14 Кадмію сполуки - -
1.15 Марганець та його сполуки 0,000 0,0000
1.16 Нікель та його сполуки 0,000 0,0000
1.17 Озон 0,000 0,0000
1.18 Ртуть та її сполуки - -
1.19 Свинець та його сполуки - -
1.20 Сірководень 0,004 0,0000
1.21 Сірковуглець - -
1.22 Спирт н-бутиловий 0,000 0,0000
1.23 Стирол - -
1.24 Фенол - -
1.25 Формальдегід - -
1.26 Хром та його сполуки 0,000 0,0000
1.27 Радіоактивні відходи - -
2. Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти
2.1 Азот амонійний 0,102 0,0005
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) 1,662 0,0079
2.3 Завислі речовини 3,026 0,0143
2.4 Нафтопродукти 0,031 0,0001
2.5 Нітрати 0,613 0,0029
2.6 Нітрити 0,305 0,0014
2.7 Сульфати 71,91 0,3400
2.8 Фосфати 0,31 0,0015
2.9 Хлориди 31,27 0,1478
2.10 Радіоактивні відходи - -