Skip to content

Наявність дозвільної документації

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на підставі ліцензій здійснює господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії у межах місць провадження господарської діяльності, яка відповідає нормам екологічної безпеки.

На виконання діючого законодавства України, як підприємство, що здійснює вплив на навколишнє середовище, ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» має в наявності всі дозвільні документи:


з/п
Назва документа Номер, дата видачі Назва об’єкта Термін дії дозволу
1 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №5310436100- 00351
від 19.12.18 р.
Пром. майданчик №1 7 років, з 01.01.2019 р. по 01.01.2026 р.
2 Дозвіл на спеціальне водокористування №320/ПЛ/49Д
від 29.11.18 р.
- 3 роки, з 29.11.2018 р. по 29.11.2021 р.

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» приймає участь в державних програмах із скорочення викидів від великих спалювальних установок

З 01 лютого Україна приєдналася до Енергетичного співтовариства.  На виконання вимог Директиви 2010/75/ЄС для поступового досягнення жорстких допустимих значень викидів діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOX) та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пилу) в Україні з 01 січня 2018 р. діє Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), схвалений розпорядженням КМУ від 08.11.2017 р. № 796-р. 

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» є учасником НПСВ, що ставить за мету поступове суттєве скорочення граничного обсягу викидів SO2, NOX та пилу від існуючих великих спалювальних установок, номінальна теплова потужність яких становить 50 МВт і більше до граничних значень викидів відповідно до вимог Додатку V Директиви 2010/75/ЄС. Строк дії НПСВ для викидів пилу і SO2 закінчується 31 грудня 2028 р., для заходів із скорочення викидів NOX – 31 грудня 2033 р.

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» приймає участь в міських екологічних програмах

1. Програма охорони довкілля в м. Кременчуці на період 2016-2020 р.
2. Програма заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці
3. План реалізації стратегії розвитку м. Кременчука на період 2018-2020 р.